Följ oss

Nyhetsbrevet - Aktuellt från Bergström & Hellqvist
 nyheter, information om nya utbildningar, tjänster och kalendarier för kurser genom att prenumera vårt nyhetsbrev. Det skickas ut till våra olika målgrupper inom livsmedelsindustri, storhushåll och kontrollmyndighet. Skicka e-post till aktuellt@bergstrom-hellqvist.com och ange ditt namn och vilken målgrupp du tillhör lägger vi in dig i vårt register.

My Newsdesk
Följ oss på MyNewsdesk. Få pressmeddelanden, nyheter och bloggar om livsmedelssäkerhet, 
standarder och ledningssystem. Du kan välja det sätt att följa som du själv föredrar.


Facebook
Gilla oss på Facebook om du vill få information från oss den vägen.

LinkedIn
Eller om du föredrar att följa oss via LinkedIn