Förstå och tillämpa ISO 22000


ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet tillämpas av olika företag i hela livsmedelskedjan. Standardens fokus är att integrera livsmedelssäkerhet i styrningen av verksamheten så att det blir en naturlig del. ISO 22000 bidrar till struktur och systematik i HACCP-systemet och i de övriga arbetssätten som relaterar till produktsäkerhet. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i den nya standarden och vad som är viktigt att tänka på när den tillämpas i ett livsmedelsföretag.

För den som önskar veta mer om certifieringsmöjligheterna inom FSSC 22000 och dess krav på grundförutsättningar i en livsmedelsindustri rekommenderas att du kompletterar denna utbildning med halvdagsutbildningen Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1. Denna kombination kallas för Förstå och tillämpa FSSC 22000.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Seminariet är även lämpligt för företagsledningen.

Syfte
Ge deltagaren en god kunskap i ISO 22000 och idéer till hur kraven kan omsättas i praktiken.

Innehåll
- Bakgrund och utveckling
- ISO 22000 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO 22000 - tolkning och tillämpning
- HACCP, PRP och styrbar PRP
- Metoder för verifiering och validering 
- Skillnader och likheter mellan ISO 22000 och BRC/IFS
- Certifiering enligt ISO 22000
- Framgångsrik implementering av ISO 22000


Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet/HACCP och kvalitetsledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.

Datum och ort
9 mars 2016, Göteborg
17 maj 2016, Stockholm

Pris
5 600 kr exkl. moms

I priset ingår B&Hs handbok Förstå och tillämpa ISO 22000, kursintyg samt kaffe/te, smörgås och lunch. 

Paketerbjudande Förstå och tillämpa FSSC 22000 - Gå utbildningarna Förstå och tillämpa ISO 22000 och Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1 dagarna efter varandra för 8200 kr exkl. moms. 

Erbjudande - Gå 3 deltagare, betala för 2!